FilmFyn Databasen bruger cookies for at siden kan fungere. Mere info Det er OK!

FilmFyn Databasen GDPR-politik

SAMTYKKEERKLÆRING

FILMFYN DATABASENS BRUG AF OPLYSNINGER OG BILLEDE

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at FilmFyn må opbevare og tilgængeliggøre dine personoplysninger, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mailadresse), billede, profiltekst, filmografi, faggrupper og erfaringsniveau i FilmFyn Databasen med det formål, at filmbranchen kan fremsøge dine oplysninger i forbindelse med produktioner i FilmFyns område.

Dette samtykke gives frivilligt, og er uden begrænsning i tid.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at slette din profil med dit log-in eller du kan kontakte FilmFyn pr. mail (mail@filmfyn.dk). Såfremt du tilbagekalder dit samtykke og/eller sletter din profil, vil FilmFyn ikke længere tilgængeliggøre dine oplysninger og billede i FilmFyn Databasen.

DINE RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid anmode om at få indsigt i de oplysninger, som FilmFyn behandler om dig. Derudover har du ret til at bede om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger i FilmFyn Databasen, ligesom du kan gøre indsigelser mod behandlingen af dine oplysninger. Vi vil efterkomme sådanne anmodninger, medmindre andet følger af lovgivningen.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kontakt da FilmFyn pr. mail (mail@filmfyn.dk).

Hvis du er uenig i måden, hvorpå FilmFyn behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.