FilmFyn Databasen bruger cookies for at siden kan fungere. Mere info Det er OK!

Opret profil i databasen

FORMÅL

FilmFyn Databasen har primært til formål at synliggøre fynske filmressourcer i form af freelance filmarbejdere, skuespillere og filmspecifikke virksomheder over for film- og tv-producenter, der søger om støtte fra FilmFyn og skal budgettere med udgifter i FilmFyns område (der består af alle fynske kommuner undtagen Middelfart). 

FilmFyn Databasen har i udgangspunkt samme kategorier som DFI-bogen.

Som bruger af databasen er det muligt at søge på:

 • Funktion (faggrupper eller firmaer)
 • Erfaringsniveau (firma, erfaren, trainee, praktikant)
 • FilmFyn kommune
 • Navn/fritekst
 • Titler på produktioner i medlemmernes filmografi


HVEM KAN OPTAGES?

FilmFyn Databasen har i udgangspunkt samme kategorier som DFI-bogen, som er for professionelle og firmaer beskæftiget i den danske filmbranche. Forventningen til de fleste medlemmer er derfor, at man har erfaring fra minimum 3 professionelle film- eller tv-produktioner. Det er dog muligt at blive registreret som potentiel trainee og praktikant (se længere nede i denne vejledning)

ENKELTPERSONER (instruktører, klippere, fotografer, skuespillere mv.)

Enkeltpersoner / freelance filmarbejdere / skuespillere skal have folkeregisteradresse i FilmFyns område.

FilmFyn har pga. efterspørgsel fra producenter tilføjet en kategori for professionelle skuespillere på Fyn. Det er ikke muligt at blive registreret som statist (der henvises til statistkoordinatorer).

FIRMAER/VIRKSOMHEDER (produktions- og postselskaber, udlejning af produktionsrelateret udstyr, set- og dekorationsbyg, studier mv.)

Med virksomheder i FilmFyns område forstås virksomheder hvis adresse ifølge Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret i FilmFyns område og har en indehaver og/eller mindst en ansat med folkeregisteradresse i FilmFyns område, som bemander virksomheden i FilmFyns område. Hvis der er tale om en indehaver skal vedkommende være reel ejer og eje mindst 50% af virksomheden, jf. data registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Læs nærmere på: https://filmfyn.dk/stoettepolitik/vejledning/


HVORDAN GØR JEG?

Medlemmer af FilmFyn Databasen opretter selv en profil bestående af:

 • Stamdata (kontaktinformationer)
 • Billede (portræt eller virksomhedslogo)
 • Profiltekst (kort tekst, der beskriver faglighed og erfaring)
 • Filmografi (oplistning af professionelle film- og tv-produktioner, man har arbejdet på)
 • Links (valgfri links til fx IMDB, showreel mv.)
 • Kategorier (faggrupper, mulighed for at vælge flere)
 • Erfaringsniveau (Ved valg af faggruppe skal medlemmer desuden vælge erfaringsniveau)

Her skelnes mellem:

Erfaren:

Joberfaring i den valgte funktion på minimum 3 professionelle film- eller tv-produktioner.

Trainee:

FilmFyn opfordrer med sin støttepolitik producenter til at engagere mindre erfarne fynske filmarbejdere i lønnede trainee stillinger. Du kan markere dig som mulig trainee, hvis du har nogen professionel erfaring, men ikke er helt erfaren nok i den valgte funktion og ønsker at dygtiggøre dig. Kan også vælges, hvis man ønsker at udvide sin eksisterende erfaring med et nyt fagområde. Begrund gerne i din profiltekst.

Praktikant:

Nogen erfaring med film- eller medieproduktion, fx kortfilm, men forholdsvis uerfaren på professionelle film- eller tv-produktioner og ønsker erfaring via ulønnet, eventuelt kortere praktik. 


GODKENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PROFIL

Når man første gang oprettes som bruger af FilmFyn databasen, offentliggøres ens profil først efter en redaktionel godkendelse fra FilmFyns side. Vi godkender profiler så hurtigt som muligt, men der kan gå op til et par hverdage. Vær derfor omhyggelig med at få alle oplysninger med, inden du trykker på registrer-knappen.

Når man er godkendt, kan man selv løbende opdatere sin profil og også selv slette den til enhver tid, hvis man enten ikke ønsker at være registreret længere eller ikke længere lever op til kravene for optagelse, ved fx at være fraflyttet FilmFyns område. 


HVILKE PRODUKTIONER STØTTER FILMFYN

Information til producenter om FilmFyns støttepolitik findes på FilmFyns website: https://filmfyn.dk/stoettepolitik/

Oversigter over hvilke produktioner FilmFyn har støttet og som skal lave optagelser eller postproduktion på Fyn findes her: https://filmfyn.dk/stoettepolitik/stoettetildelinger/

Man kan orientere sig på titelniveau under henholdsvis spillefilm, dokumentar, tv osv. og se produktionsselskab og producer.

Når man tilmelder sig FilmFyn Databasen har man samtidigt mulighed for at tilmelde sig FilmFyns nyhedsbrev, hvor kommende produktioner også offentliggøres løbende.

Stamdata

Foto *

Profiltekst *

Kategorier

Filmografi

Links